Arboretum Oostereng

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers hebben Arboretum Oostereng nieuw leven ingeblazen.
We zijn de enige beherende vrijwilligersgroep in Nederland, die behalve voor het beheer, ook zorgen voor de co├Ârdinatie, beheerplanning, sponsoring en collectievorming.
We werken op zaterdagmorgen en op maandagmiddag.
Leo Goudzwaard co├Ârdineert de werkzaamheden en zorgt voor de collectievorming.
De vrijwilligers verzorgen uiteenlopende werkzaamheden, zoals het verwijderen van ongewenste opslag en onkruid, openhouden van de paden, maaiwerk, informatievoorziening, nieuwe aanplant van bijzondere bomen en andere planten, onderhoud aan of in het Boshuis (de informatie- en koffieruimte), metselwerk, rondleidingen geven, verzorgen van de nieuwsbrief, etc.

Organisaties die vrijwilligerswerk hebben verricht:
Studentenvereniging WSBV
Scouting Wageningen
Pantarijn Wageningen
Rotary Wageningen
Afrikaanse kerk Wageningen
Redactie van NWST
Stichting Mooi Wageningen

Onze sponsoren:
Cooperatiefonds Rabobank
Stichting De Lint
Oranjefonds
Stichting Groen en Doen
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Diverse particulieren (financieel en in natura)
Boomkwekerij De Bonte Hoek
Boomkwekerij Chris van der Wurff